صدرا جون صدرا جون، تا این لحظه: 10 سال و 10 ماه و 26 روز سن داره
کیانا جونکیانا جون، تا این لحظه: 16 سال و 10 ماه و 3 روز سن داره

آبی آسمان من..فرزندانم

مامان یه مامان شاغل و عاشق بچه ها

فرشته های زندگیم

کیانا جونم در 2 ماهگیمحبت

کیانا

صدرا جونم در همون دو ماهگیچشمکمحبت

صدرا

ماچ ماچماچ

می نویسم برایتان،برای شما گلهای زیبا و شاداب باغ زندگیم.برای شما می نویسم که

امیدهای  من هستید.برای شما که هر وقت به چشمانتان می نگرم معصومیت کودکی در نگاه

زیبایتان موج می زند.

دخترم،کیانا جان برای تو می نویسم، به امید موفقیت های بیشتر در زندگیت.

پسرم، صدرای عزیزم، برای تو می نویسم با آرزوی بهترین ها برایت.

همواره دوستتان دارم و خواهم داشت.

 ماچماچماچ

 

بعدها نوشت:امروز آهنگ دوست دارم زندگیو گوش کردم.....آره عزیزانم من دوست دارم زندگیو به خاطر

وجود شما ستاره های آسمانم....دوستتون دارم و شما بهانه ی من هستید برای زندگی....

بوسبوسبوس

خیلی بعدها نوشت....چشمک

وبلاگ اول کیانا جون:دلنوشته هایی به رنگ ادبیات

وبلاگ دوم کیانا جون:رویای من